Lerums Centrumförening

Föreningen bildades 1998 för att i samverkan utveckla handel och tjänstesektorn i Lerums centrum. Medlemmar i föreningen är köpmän, fastighetsägare, Lerums kommun, banker, restauranger och vissa andra service/tjänsteföretag. Företagen finns spridda geografiskt från Hulan i väster till Hallsås i öster med koncentration kring Bagges Torg. Medlemskap är frivilligt.
Föreningen drivs av en styrelse. Ordförande är Pierre Gustafson, Sellmans Herrmode AB

Centrumutvecklare: Marianne Sörling


Förutom att deltaga i utvecklingen av centrum genom olika grupperingar bedriver föreningen också mycket internt arbete, tex utbildning, arrangemang och möten för medlemmarna. Januari 2004 introducerades också Lerumskortet - ett bonuskort för kunder som väljer att göra sina inköp i centrum.(se info på annan plats).